Maximo7.6系统安装报告3

8    选择”企业版”;


 

9    指定安装路径,点击下一步;


10    点击完成;


 

11    开始安装;


12    完成安装;


 

3.1.3.    配置监听程序

1    从开始菜单找到监听配置程序;


 

2    选择”监听程序配置”,点击下一步;


 

3    选择”添加”,点击下一步;


 

4    默认名称,点击下一步;


 

5    默认,点击下一步;


 

6    使用标准端口1521,点击下一步;

以下文章点击率最高

Loading…


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注