Maximo7.6系统安装报告6

17    点击完成;


 

18    点击确定,开始安装; 

19    完成安装,退出;


3.1.5.    创建联机字符串

1    从开始菜单找到Net Manager程序;


 

2    选择”服务命名”,并点击左上角的”+“;


 

3    输入”网路服务名”,点击下一步;


 

4    默认,点击下一步;


 

5    输入”主机名”和”端口号”,点击下一步;


 

6    输入”服务名”,点击下一步;


 

7    测试通过,点击完成;

以下文章点击率最高

Loading…


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注